4. Sınıflar 3. Tema Bulunduğumuz Yer Ve Zaman 2020-2021

1. Sorgulama Hattı Öğrencilerimiz doğal ve beşeri unsurlarla ilgili verilen görselleri iki gruba ayırarak, bunlara başlık belirlediler. Doğal ve beşeri unsurlarla ilgili “Ne biliyorum, Neyi merak ediyorum?” sorularına Padlet’ta cevap verdiler. 2.Sorgulama Hattı: Harita ve kroki örneklerini inceleyerek, benzerlik ve farklılıklarını bulup VENN Şeması hazırladık. Öğrenciler haritadaki renklerin ve krokide kullanılan şekillerin anlamlarını  araştırıp arkadaşlarıyla…

4. Sınıflar 3. Tema Bulunduğumuz Mekan ve Zaman 2019-2020

Doğal ve Beşeri unsurların yaşantımıza etkisi 1. Sorgulama hattında öğrencilerimiz doğal ve beşeri unsurun ne olduğunu öğrendiler. Fen Bilgisi dersimizde ise “Kuvvetin cisimler üzerinde şekil değiştirici etkisi” konusunu işlerken aynı zamanda “Doğal unsurları beşeri unsura dönüştürebilmek için hangi kuvvetleri uygulayabiliriz?” sorusuna yanıt aradılar. Kuvvetin şekil değiştirici etkisini kullanarak doğal unsurların beşeri unsura dönüşebildiğinin farkına vardılar.…