4. Sınıflar 4. Tema Dünyanın İşleyişi 2020-2021

1.SORGULAMA HATTI: Frayer tekniği ile önceki bilgilerinden faydalanarak “Şekil” kavramı üzerinden maddenin tanımı, özellikleri ve örnek olan-olmayan türlerini fark ettiler. “Günlük hayatta hangi maddeleri kilogram, gram, litre, mililitre ile ölçerek alırız?” sorusuna cevap aradık. Fen laboratuvarında  maddelerin kütle ve hacimlerini ölçecek  deneyler yaparak gözlem ve sonuçları deney gözlem raporunda gösterdik. 2.SORGULAMA HATTI “Tema kitabımız olan…

4. Sınıflar 3. Tema Bulunduğumuz Yer Ve Zaman 2020-2021

1. Sorgulama Hattı Öğrencilerimiz doğal ve beşeri unsurlarla ilgili verilen görselleri iki gruba ayırarak, bunlara başlık belirlediler. Doğal ve beşeri unsurlarla ilgili “Ne biliyorum, Neyi merak ediyorum?” sorularına Padlet’ta cevap verdiler. 2.Sorgulama Hattı: Harita ve kroki örneklerini inceleyerek, benzerlik ve farklılıklarını bulup VENN Şeması hazırladık. Öğrenciler haritadaki renklerin ve krokide kullanılan şekillerin anlamlarını  araştırıp arkadaşlarıyla…

4. Sınıflar 2. Tema Kendimizi İfade Etme Yollarımız 2020-2021

1.SORGULAMA HATTI Öğrencilerimiz evlerindeki farklı kültürleri yansıtan öğeleri bulup sunumunu yaptılar. Öğrencilerimiz milli kültürümüzü yansıtan çocuk oyunları ile farklı kültürlere ait çocuk oyunlarını araştırarak, karşılaştırmalar yaptılar ve birbirlerine sundular. 2. SORGULAMA HATTI “Milli Kültür Ögelerimiz” videosu izletildi ve öğrenciler “Gör-Düşün-Merak Et” tekniğiyle videoyu analiz ettiler. Öğrenciler Fen Bilimleri dersi besin içerikleri konusuyla da bağlantılı olarak,…

4. Sınıflar 1. Tema Kim Olduğumuz 2020-2021

OKULDA İLK GÜNÜMÜZ Pandemi sürecinden sonra online ve yüz yüze eğitime teknoloji destekli başladık. Birlikte uyum içinde yaşayabilmek için gereken tutum ve davranışları tartışarak “Sınıf temel Anlaşmamızı” oluşturduk ve imzaladık. “KİM OLDUĞUMUZ TEMASI” ile ilgili ana fikir ve sorgulama hatlarımızı ve neler öğreneceğimizi birlikte konuştuk. Öğrenen profillerimizi hatırladık. Öğrencilere “Sen kimsin ve kim olduğunu nasıl…

4. Sınıflar 3. Tema Bulunduğumuz Mekan ve Zaman 2019-2020

Doğal ve Beşeri unsurların yaşantımıza etkisi 1. Sorgulama hattında öğrencilerimiz doğal ve beşeri unsurun ne olduğunu öğrendiler. Fen Bilgisi dersimizde ise “Kuvvetin cisimler üzerinde şekil değiştirici etkisi” konusunu işlerken aynı zamanda “Doğal unsurları beşeri unsura dönüştürebilmek için hangi kuvvetleri uygulayabiliriz?” sorusuna yanıt aradılar. Kuvvetin şekil değiştirici etkisini kullanarak doğal unsurların beşeri unsura dönüşebildiğinin farkına vardılar.…

4. Sınıflar 2. Tema Kendimizi İfade Etme Yollarımız-2019-2020

“Kültür”  “KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ” Temamıza girişte merak uyandırmak için sınıfa yöresel kıyafetlerle girildi. Öğrenciler arkadaşlarına bildikleri yöresel oyunu oynadılar. Sonrasında “Kültür” ve “kültürel değerlerimiz” kavramları “Nelerin kültürü oluşturduğu ve Nelerin kültürü olabileceği” soruları üzerinden tartışıldı. Sözlü tarih çalışması için sınıfımıza öğrencilerimizin dede ve ninelerini misafir olarak davet ettik. Öğrencilerimiz misafirlerimize hazırladıkları soruları sorarak kültürümüz hakkında bilgi…

4. Sınıflar 1. Tema Kim Olduğumuz 2019-2020

Okulda İlk Günümüz Okulun açılışını heyecanla karşıladık. Blob tree tekniği ile yeni eğitim yılına hazır bulunuşluğumuzu değerlendirdik ve akabinde yeni eğitim öğretim yılı için hedeflerimizi belirledik. Birlikte uyum içinde yaşayabilmek için gereken tutum ve davranışları tartışarak “Sınıf temel Anlaşmamızı” oluşturduk ve imzaladık. ÖN DEĞERLENDİRME “KİM OLDUĞUMUZ TEMASI” süresince inceleyeceğimiz kavramlarımızı tahtamıza yazıp yeni ünite hakkında…