3. Sınıflar 3. Tema Kendimizi Düzenleme Biçimimiz 2020-2021

1. Sorgulama Hattı Evimizde, çevremizde kullanılan çeşitli kaynak görsellerini inceleyerek yeni temamızın ne olacağını tahmin etmeleri istendi. Ana fikirdeki kaynaklar, bilinçli tüketim, toplum sağlığı gibi bağlantılı kavramlardan yola çıkarak ne anladıkları/ bildikleri ve ne merak ettiklerini KWL tekniği ile görünür hale getirdiler. Kendi evlerinde kullanılan kaynaklara (elektrik, su, doğalgaz, gıda, giyim, akaryakıt vb.) ne kadar…

4. Sınıflar 3. Tema Bulunduğumuz Yer Ve Zaman 2020-2021

1. Sorgulama Hattı Öğrencilerimiz doğal ve beşeri unsurlarla ilgili verilen görselleri iki gruba ayırarak, bunlara başlık belirlediler. Doğal ve beşeri unsurlarla ilgili “Ne biliyorum, Neyi merak ediyorum?” sorularına Padlet’ta cevap verdiler. 2.Sorgulama Hattı: Harita ve kroki örneklerini inceleyerek, benzerlik ve farklılıklarını bulup VENN Şeması hazırladık. Öğrenciler haritadaki renklerin ve krokide kullanılan şekillerin anlamlarını  araştırıp arkadaşlarıyla…

1. Sınıflar 3. Tema Kendimizi İfade Etme Yollarımız 2020-2021

1. Sorgulama Hattı : Dinlediğini Anlama ( Sebep-Sonuç) Düşün-Sor Ön değerlendirme ‘’Gergedanlar Krep Yemez’’, kitabı öğrencilere okundu,  dinlemenin önemi vurgulandı, dinlendikten  sonra duygu ve düşüncelerimizi hangi yollarla ifade ederiz? sorusuna cevaplar alındı.  Kavram haritası oluşturularak öğrencilerin kendini ifade etme yolları hakkında ön bilgileri ölçüldü. Temaya ve ana fikre dikkat çekilerek gelecek haftalarda ne hakkında sorgulama…

2. Sınıflar 3. Tema Dünyanın İşleyişi 2020-2021

1.SORGULAMA HATTI: CANLILARIN YAŞAM BOYU NASIL GELİŞİP DEĞİŞTİKLERİ Sağlıklı ve sağlıksız iki insan resmi gösterilerek sorgulamaya başlandı. Resimler hakkında konuşuldu, resimdeki kişilerin neden sağlıklı ya da neden sağlıksız olabilecekleri hakkında beyinde fırtınası yapıldı. Daha sonra “Blob Tree” etkinliği ekrana yansıtılarak öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda kendilerini kaç numarada gördükleri soruldu ve öğrenci isimleri ağaca eklenerek sınıf…

4. Sınıflar 3. Tema Bulunduğumuz Mekan ve Zaman 2019-2020

Doğal ve Beşeri unsurların yaşantımıza etkisi 1. Sorgulama hattında öğrencilerimiz doğal ve beşeri unsurun ne olduğunu öğrendiler. Fen Bilgisi dersimizde ise “Kuvvetin cisimler üzerinde şekil değiştirici etkisi” konusunu işlerken aynı zamanda “Doğal unsurları beşeri unsura dönüştürebilmek için hangi kuvvetleri uygulayabiliriz?” sorusuna yanıt aradılar. Kuvvetin şekil değiştirici etkisini kullanarak doğal unsurların beşeri unsura dönüşebildiğinin farkına vardılar.…

3. Sınıflar 3. Tema Kendimizi Düzenleme Biçimimiz-2019-2020

SORUMLULUKLARIM Tükenebilir kaynakları bilinçli kullanıyoruz. Okulda öğrendiğimiz kaynakları verimli kullanmayı dönüşümlü düşünerek evdeki kaynakları kullanırken çeşitli önlemler aldık. Bayat ekmekleri ve gıdaları kullanma Doğal gazı kullanma Suyu ve elektriği kullanma Zamanı kullanma Parayı kullanma Konularında düşündük,araştırdık ve bilgilendik… DENGELİ BİREYLER Evden  getirdiğimiz alış veriş fişlerimizden sağlıklı ve sağlıksız besinleri “Seyahat Partneri” yöntemi ile ayırt ettik.…

2. Sınıflar 3. Tema Kim Olduğumuz-2019-2020

1. AİLE İÇİ KARAR ALMAK (SORUMLULUK) Ailece bir toplantı yaparak, evdeki sorumlulukları ve sağlıkları ile ilgili kararlar verirken düşünen profilini sergilediler, bu toplantıların devamına aileleriyle birlikte karar verdiler, alınan kararları sunup sınıf panosunda paylaştılar. 2. SAĞLIKLA İLGİLİ KARAR ALMAK (DEĞİŞİM) Sağlıklarıyla ilgili karar alırken alışveriş fişleri üzerinden sağlıklı-sağlıksız besinleri analiz edip sıklık tablosu yapıp sağlıklı…