1. Sınıflar 2. Tema Kim Olduğumuz 2019-2020

Sayın Velilerimiz Sorgulama ünitemiz sürecinde aile kavramını, ailemizin kimlerden oluştuğunu, aile olmanın önemini, aile içindeki sorumluluklarımızı, aile içinde ortak karar alırken kullanmamız gereken nezaket ifadelerini, planlı olmanın önemini, kaynakları tutumlu kullanma konularında çalışmalar ve etkinlikler yaptık. Bu ünitede amacımız çocuklarımızın aile olmanın önemini, sorumluluklarını, nezaket ifadelerinin önemini, planlı olmanın kişiye neler kazandırabileceğini öğrenmelerinde onlara yardımcı…

4. Sınıflar 1. Tema Kim Olduğumuz 2019-2020

Okulda İlk Günümüz Okulun açılışını heyecanla karşıladık. Blob tree tekniği ile yeni eğitim yılına hazır bulunuşluğumuzu değerlendirdik ve akabinde yeni eğitim öğretim yılı için hedeflerimizi belirledik. Birlikte uyum içinde yaşayabilmek için gereken tutum ve davranışları tartışarak “Sınıf temel Anlaşmamızı” oluşturduk ve imzaladık. ÖN DEĞERLENDİRME “KİM OLDUĞUMUZ TEMASI” süresince inceleyeceğimiz kavramlarımızı tahtamıza yazıp yeni ünite hakkında…

3. Sınıflar 1. Tema Kim Olduğumuz 2019-2020

Kendini Tanıma İlk sorgulama hattı olan “Kendini Tanıma” için öncelikle güçlü ve zayıf yönler hakkında “Ne biliyorum?” sorusuna cevap aradık. Güçlü ve zayıf yönlerle ilgili yazdığımız kâğıtları kartopu haline getirip birbirimize attık. En sonunda kendimize denk gelen kâğıttaki kişiyi tahmin etmeye çalıştık. Güçlü ve zayıf yönlerimizi keşfederek “Swot analizi” tekniğini uyguladık. Arkadaşlık İlişkileri 2.sorgulama hattı…

2. Sınıflar 1. Tema Kendimizi Düzenleme Biçimimiz 2019-2020

  Araştırma ödevi olarak dünyadaki diğer insanların da farklı fiziksel özelliklere sahip olduğunu araştırdılar ve sınıfla paylaştılar. Haftalık ders programlarını ve getirecekleri ders araç gereçlerini kendileri hazırladılar. Sonucunda ders araç gereçlerinin hangi derste kullanıldığı ile ilgili yarışma yapıldı. Temel Anlaşma ve Davranış Takip Çizelgesi Sınıfta ortak kararlar almanın önemini, kuralların sebep ve sonuçlarını sınıfça beyin…

1. Sınıflar 1. Tema Kendimizi Düzenleme Biçimimiz 2019-2020

ANA FİKİR: Okul, bireylerin yaşantısını düzenlerken faydalandığı bir topluluktur. SORGULAMA HATLARI Okulun yapısı ve işlevi Okulda düzen ve iş birliği Okul Yaşantımız ÖĞRENEN PROFİLLERİ İlkeli Düşünen KAVRAMLAR Okul kuralları Benzerlik ve farklılıklar Kişisel ve fiziksel özellikler Düzen TUTUMLAR İşbirliği Empati Saygı BECERİLER Düşünme becerileri Araştırma becerileri İletişim becerileri Sosyal beceriler 21.YY becerileri Dijital yetkinlik ve…