2. Sınıflar 4. Tema Kendimizi Düzenleme Biçimimiz 2020-2021

1. Sorgulama Hattı: Yaşadığımız çevre ve güvenli seyahat GİRİŞ : Y tablosu tekniği kullanarak, öğrencilerin “ulaşım, güvenlik ve tedbir” kavramları hakkındaki hazır bulunuşluğu ölçüldü. Her bir kavram için “Ne görüyorum?, Ne düşünüyorum?, Ne hissediyorum?” sorularına cevap arandı.  Anafikir puzzle çalışmasıyla anlamlı ve kurallı cümle haline getirildi .Böylece ana fikir ve tema arasında bağlantı kuruldu. ARAŞTIR:…

2. Sınıflar 3. Tema Dünyanın İşleyişi 2020-2021

1.SORGULAMA HATTI: CANLILARIN YAŞAM BOYU NASIL GELİŞİP DEĞİŞTİKLERİ Sağlıklı ve sağlıksız iki insan resmi gösterilerek sorgulamaya başlandı. Resimler hakkında konuşuldu, resimdeki kişilerin neden sağlıklı ya da neden sağlıksız olabilecekleri hakkında beyinde fırtınası yapıldı. Daha sonra “Blob Tree” etkinliği ekrana yansıtılarak öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda kendilerini kaç numarada gördükleri soruldu ve öğrenci isimleri ağaca eklenerek sınıf…

2. Sınıflar 2. Tema Kendimizi İfade Etme Yollarımız 2020-2021

1.SORGULAMA HATTI İNSANLARIN NEDEN KUTLAMA YAPTIKLARI Doğum günü, bayram ve düğün törenlerini  ifade eden üç görsel kışkırtıcı etkinlik olarak sunuldu. Bu görsellerle 3-2-1 köprüsü etkinliği yapıldı. Böylece ön bilgileri ölçmek ve merak ettiklerini öğrenmek için fırsat yaratıldı. İnsanlar neden kutlama yapar? Dünyanın farklı yerlerinde kutlamaların sebepleri ve şekilleri aynı mıdır? Nasıldır? sorularıyla sorgulama ilerletildi ve çok…

2. Sınıflar 1. Tema Kim Olduğumuz 2020-2021

1.Sorgulama : BENZERLİKLERİMİZ VE FARKLILIKLARIMIZ (ŞEKİL) Öğrencilerde “Özellik” kavramının onlarda  uyandırdığı çağrışıma dikkat çekmek için video izlettik. Benzerlik ve farklılıklarımız üzerine beyin fırtınası yaptık. “Şekil” anahtar kavramıyla her öğrencinin 3 yaşındaki fiziksel görünüşleri ile şimdiki fiziksel görünüşleri arasındaki değişimi fark etmelerini sağladık. Son olarak da “T Tablosu” kullanarak Zaman Tüneli etkiniliğimizi yaptık. “Tüm insanların dış…

2. Sınıflar 3. Tema Kim Olduğumuz-2019-2020

1. AİLE İÇİ KARAR ALMAK (SORUMLULUK) Ailece bir toplantı yaparak, evdeki sorumlulukları ve sağlıkları ile ilgili kararlar verirken düşünen profilini sergilediler, bu toplantıların devamına aileleriyle birlikte karar verdiler, alınan kararları sunup sınıf panosunda paylaştılar. 2. SAĞLIKLA İLGİLİ KARAR ALMAK (DEĞİŞİM) Sağlıklarıyla ilgili karar alırken alışveriş fişleri üzerinden sağlıklı-sağlıksız besinleri analiz edip sıklık tablosu yapıp sağlıklı…

2. Sınıflar 2. Tema Kendimizi İfade Etme Yollarımız 2019-2020

Tören kavramı konusunda KWL çalışması yaptık Zihin Haritası Yaptık Öğrenciler gruplara ayrıldı. Kendini mutlu hissettiği ve hüzünlü hissettiği törenlerin ayrımını yaparak zihin haritası yapıldı ve sunuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı. Şiir yazıldı ve okundu. Pano çalışması için mandala etkinliği, zihin haritası, istasyon tekniği ile grup çalışması yapıldı. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazmış…

2. Sınıflar 1. Tema Kendimizi Düzenleme Biçimimiz 2019-2020

  Araştırma ödevi olarak dünyadaki diğer insanların da farklı fiziksel özelliklere sahip olduğunu araştırdılar ve sınıfla paylaştılar. Haftalık ders programlarını ve getirecekleri ders araç gereçlerini kendileri hazırladılar. Sonucunda ders araç gereçlerinin hangi derste kullanıldığı ile ilgili yarışma yapıldı. Temel Anlaşma ve Davranış Takip Çizelgesi Sınıfta ortak kararlar almanın önemini, kuralların sebep ve sonuçlarını sınıfça beyin…