3. Sınıflar 3. Tema Kendimizi Düzenleme Biçimimiz 2020-2021

1. Sorgulama Hattı Evimizde, çevremizde kullanılan çeşitli kaynak görsellerini inceleyerek yeni temamızın ne olacağını tahmin etmeleri istendi. Ana fikirdeki kaynaklar, bilinçli tüketim, toplum sağlığı gibi bağlantılı kavramlardan yola çıkarak ne anladıkları/ bildikleri ve ne merak ettiklerini KWL tekniği ile görünür hale getirdiler. Kendi evlerinde kullanılan kaynaklara (elektrik, su, doğalgaz, gıda, giyim, akaryakıt vb.) ne kadar…

4. Sınıflar 3. Tema Bulunduğumuz Yer Ve Zaman 2020-2021

1. Sorgulama Hattı Öğrencilerimiz doğal ve beşeri unsurlarla ilgili verilen görselleri iki gruba ayırarak, bunlara başlık belirlediler. Doğal ve beşeri unsurlarla ilgili “Ne biliyorum, Neyi merak ediyorum?” sorularına Padlet’ta cevap verdiler. 2.Sorgulama Hattı: Harita ve kroki örneklerini inceleyerek, benzerlik ve farklılıklarını bulup VENN Şeması hazırladık. Öğrenciler haritadaki renklerin ve krokide kullanılan şekillerin anlamlarını  araştırıp arkadaşlarıyla…