1. Sınıflar 3. Tema Kendimizi İfade Etme Yollarımız 2020-2021

1. Sorgulama Hattı : Dinlediğini Anlama ( Sebep-Sonuç) Düşün-Sor Ön değerlendirme ‘’Gergedanlar Krep Yemez’’, kitabı öğrencilere okundu,  dinlemenin önemi vurgulandı, dinlendikten  sonra duygu ve düşüncelerimizi hangi yollarla ifade ederiz? sorusuna cevaplar alındı.  Kavram haritası oluşturularak öğrencilerin kendini ifade etme yolları hakkında ön bilgileri ölçüldü. Temaya ve ana fikre dikkat çekilerek gelecek haftalarda ne hakkında sorgulama…