1. Sınıflar 2. Tema Kim Olduğumuz 2019-2020

Sayın Velilerimiz Sorgulama ünitemiz sürecinde aile kavramını, ailemizin kimlerden oluştuğunu, aile olmanın önemini, aile içindeki sorumluluklarımızı, aile içinde ortak karar alırken kullanmamız gereken nezaket ifadelerini, planlı olmanın önemini, kaynakları tutumlu kullanma konularında çalışmalar ve etkinlikler yaptık. Bu ünitede amacımız çocuklarımızın aile olmanın önemini, sorumluluklarını, nezaket ifadelerinin önemini, planlı olmanın kişiye neler kazandırabileceğini öğrenmelerinde onlara yardımcı…